Menu

Ks. Jacek Stryczek

Ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek - duszpasterz akademicki, duszpasterz ludzi biznesu. Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia WIOSNA. Znany z nowatorskich pomysłów ewangelizacyjnych, PR-owiec, promotor CSR. Ks. Jacek Stryczek od lat wychowuje i uczy mądrze pomagać innym kolejne pokolenia młodych duchem ludzi. Przez wiele lat był duszpasterzem akademickim w kolegiacie św. Anny w Krakowie. Następnie prowadził duszpasterstwo dla studentów medycyny z Collegium Medicum. Od 2007 roku - Duszpasterz Ludzi Biznesu. Obecnie jego wychowankowie kształtują swoją duchowość i rozwijają się pod jego opieką we Wspólnocie Indywidualności Otwartych.

Czcij ojca i matkę

mr.przemek

Relacje z rodzicami są kluczowe dla naszego życia. Nie chodzi mi o to, jak się nam dzisiaj układa, ile czasu z nimi spędzamy. Chodzi o proste pytanie, które nam „się zadaje w głębi nas samych”: skąd się wziąłem, jaki jest mój początek.

Chcąc zrozumieć siebie dzisiaj, musimy zrozumieć siebie wcześniej. Jeśli mamy zły wizerunek rodziców, czy też świadomość, że nie byliśmy dobrze traktowani, poniekąd uznajemy, że składamy się ze złych części. Że nie jesteśmy w pełni wartościowi. I odwrotnie, jeśli czujemy, że mamy fajnych rodziców, czujemy się pewniej.

Od dawna obserwuję, jak bardzo przeszłość rodziców wpływa na dzieci, które prowadzą już samodzielne życie, ale tak naprawdę powielają stare doświadczenia.

Przede wszystkim w sposobie przeżywania siebie. W tym miejscu trafiamy na kluczowe znaczenie przykazania czwartego. Nie chodzi w nim nawet o rodziców, lecz o to, jak myślimy o sobie w kontekście naszych przodków.

Dlatego nie czcimy ich za zasługi, za dobre wychowanie, za poświęcenie. Czcimy ich, bo są naszymi rodzicami. Widząc wartość w rodzicach, budujemy samych siebie. Nie ma sensu rozpatrywać, co dla nas zrobili, czy mogli zrobić. To już było. Chodzi o to, co będzie. Chodzi o naszą przyszłość. Na tej zasadzie powinniśmy traktować rodziców. Nie według ich zasług czy niedomagań, ale z czcią. Z szacunkiem, który nie jest wynikiem zasług, ale wynika z decyzji.

Ks. Jacek WIOSNA Stryczek

http://www.dziennikpolski24.pl/po-godzinach/a/czcij-ojca-i-matke,11733862/

© Ks. Jacek Stryczek
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci