Menu

Ks. Jacek Stryczek

Ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek - duszpasterz akademicki, duszpasterz ludzi biznesu. Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia WIOSNA. Znany z nowatorskich pomysłów ewangelizacyjnych, PR-owiec, promotor CSR. Ks. Jacek Stryczek od lat wychowuje i uczy mądrze pomagać innym kolejne pokolenia młodych duchem ludzi. Przez wiele lat był duszpasterzem akademickim w kolegiacie św. Anny w Krakowie. Następnie prowadził duszpasterstwo dla studentów medycyny z Collegium Medicum. Od 2007 roku - Duszpasterz Ludzi Biznesu. Obecnie jego wychowankowie kształtują swoją duchowość i rozwijają się pod jego opieką we Wspólnocie Indywidualności Otwartych.

Życie duchowe

mr.przemek

Kiedyś byłem na dość prestiżowym spotkaniu, podczas którego paneliści nie umieli rozróżnić etyki od ideałów. Myślę, że z życiem duchowym może być jeszcze większy problem. Jeśli wiedzę o tym, czym są ideały, ma 1 proc., to wiedzę o życiu duchowym ma chyba 1 proc. z 1 proc.

Życie duchowe to nie życie religijne. Na przykład odmawianie różańca nie oznacza od razu życia duchowego. Ma charakter religijny. Podobnie uczestnictwo we mszy św. Życie duchowe to nie jest życie moralne. Gdy ktoś stara się przestrzegać zasad. Nie jest to również świat przemyśleń, wchodzenia w siebie.

Czasami pisze się o takim podejściu, że jest medytowaniem. Życie duchowe to nie życie umysłem.

Życie duchowe jest po prostu życiem. Z tym że kluczowa jest w nim relacja z Bogiem. Zupełnie tak jak w rodzinie. Można być pod jednym dachem, mieć na myśli swoich bliskich, robić dla nich masę rzeczy, ale nie tworzyć rodziny. Bo nie ma relacji, nie ma rozmowy, nie ma słuchania siebie nawzajem. A przede wszystkim, co jest podstawowym wymiarem miłości, nie ma zmiany dla drugiego.

Życie duchowe jest właśnie tym wszystkim. Jest słuchaniem, jest otwartością, jest gotowością do zmiany. Jest zmianą, która przybliża. W życiu duchowym człowiek wzrasta. Jak w miłości, jak w przyjaźni. Jest dynamika. Można być bliżej, coraz bliżej.

Z moich obserwacji wynika, że większość osób religijnych jest po prostu religijna. Bo tak trzeba. Ale to nie zamienia się na relacje. Religia mówi: „Idź do kościoła. Przestrzegaj przykazań”. A Bóg mówi: „Wyjdź z ziemi rodzinnej”. Jak do Abrahama.

Życie religijne układa to, co ważne. A życie duchowe dotyczy tego, co ważne. Życie religijne jest ważne. Ale w życiu religijnym najważniejsze jest życie duchowe.

Ks. Jacek WIOSNA Stryczek

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9341216,zycie-duchowe,id,t.html

Dusza

mr.przemek

Czym jest dusza? Wydaje mi się, że niespecjalnie się tym zajmujemy. Owszem, w prawdach wiary mamy punkt: dusza ludzka jest nieśmiertelna. Zwykle jednak w komentarzach możemy przeczytać o tym, jak rozumieć nieśmiertelność, a nie o tym, czym jest dusza. Wiec - czym jest?

By to odkryć posłużyłem się metoda fenomenologiczną. Wydaje mi się, że obcuję ze swoją duszą, mam z nią kontakt. Próbuje się więc zanurzyć w siebie i światłem umysłu rozświetlić jej rzeczywistość. Jak to się mówi w fenomenologii - zbadać, jak mi się dusza jawi. Odkryłem wiec najpierw kilka przejawów oddziaływania duszy.

Choćby doświadczenie, w którym chce mi się „nieskończoności”. Gdy nic z tego, co mnie otacza, nie odpowiada temu, czego chcę. Tak, jakby wszystko we mnie wyrywało się do czegoś innego. Ale to inne jest też nieskończone, ponieważ musi odpowiedzieć na moje nieskończone pragnienia. Innym doświadczeniem duszy jest pragnienie oddania życia. Jest ono przedziwne, bo normalnie działa w nas instynkt przetrwania.

Najczęściej, pragnienie oddania życia w ważnej sprawie pojawia się w okresie młodości. Ale dla mnie nie jest to doświadczenie biologiczne, dlatego również w następnych okresach życia, jeśli ktoś ma kontakt z duszą, też będzie odczuwał wezwanie do porzucenie starego życia. Tak, jak powiedział Jezus: kto chce zachować swoje życie, ten je straci. Doświadczenie duszy, to również wezwanie do pójścia w nieznane. Jak w przypadku Abrahama. Było mu dobrze, miał wszystko, ale to porzucił. Dlaczego? Bo miał duszę!!! W wyniku moich badań, uważam, że do opisywania duszy należy używać słowa: bardziej. Bycia sobą bardziej. Dusza wysyła człowieka do tego, żeby żył bardziej. To, co normalne, nie wystarcza. Dusza domaga się życia bardziej!!!

Ks. Jacek WIOSNA Stryczek

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9316930,dusza,id,t.html

© Ks. Jacek Stryczek
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci