Menu

Ks. Jacek Stryczek

Ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek - duszpasterz akademicki, duszpasterz ludzi biznesu. Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia WIOSNA. Znany z nowatorskich pomysłów ewangelizacyjnych, PR-owiec, promotor CSR. Ks. Jacek Stryczek od lat wychowuje i uczy mądrze pomagać innym kolejne pokolenia młodych duchem ludzi. Przez wiele lat był duszpasterzem akademickim w kolegiacie św. Anny w Krakowie. Następnie prowadził duszpasterstwo dla studentów medycyny z Collegium Medicum. Od 2007 roku - Duszpasterz Ludzi Biznesu. Obecnie jego wychowankowie kształtują swoją duchowość i rozwijają się pod jego opieką we Wspólnocie Indywidualności Otwartych.

Obietnica i niemoc

mr.przemek

Świat polskich urzędników w dużej mierze zbudowany jest na sakralnym: nie da się. Ale w czasie kampanii świat polityków, czyli przyszłych zwierzchników urzędników, zbudowany jest na obietnicy: wszystko jest możliwe.

A my dajemy nabierać się na jedno i drugie. Ulegamy wyborczym mrzonkom i urzędniczej niemocy. Żeby być uczciwym, w naszym kraju jest postęp, jakoś poprawia się nasza sytuacja. Nie można jednak powiedzieć, że dokonała się jednoznaczna zmiana. W tym jednym, jedynym i kluczowym według mnie parametrze: państwo ma służyć obywatelowi, a nie obywatel państwu. Więc, co jakiś czas, wydaje się nam, że wszystko zależy od nas.

Nawet słyszymy, że mamy obowiązek głosowania – właśnie po to, żeby wziąć odpowiedzialność za kraj. Tyle tylko, że my w wyborach jedynie łączymy polityczne obietnice z urzędniczą niemocą. Czyli przypisujemy urzędom nowych szefów. I tu kończy się demokracja. Jak już przypiszemy, połączymy, znowu nic od nas nie zależy. Nie mogę się z tym pogodzić od lat. Od lat też i wciąż coraz bezczelniej mówię do szefów od obietnicy i niemocy: jak to się nie da. Powiem wam, że dopóki jestem sam, mój głos jest śmieszny. Ale mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Że coraz więcej osób zacznie skandować: jak to nie da się... I dalej: kto tu rządzi. Pisząc o tym, nie chcę zwierzchnictwa głosu ludu nad urzędami. Raczej chodzi mi o zmianę etosu państwowego, kultury organizacyjnej urzędów. Ale musi chyba zmienić się etos wyborczy. Lub też – nasze postrzeganie polityki. Bo dobrym politykiem jest ten, kto umie zarządzać urzędnikiem. A nie ten, kto obiecuje...

Ks. Jacek WIOSNA Stryczek

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3862625,obietnica-i-niemoc,id,t.html

Wszystek umrę

mr.przemek

Spotkałem niedawno onkocelebrytę, czyli księdza Jana Kaczkowskiego. Sam tak siebie nazywa. Mówi, że przecież jest znany przede wszystkim z powodu swojej choroby, glejaka.

I pełzającym cudem nazywa to, że tak długo żyje z tą ciężką odmianą raka. Rozumiem, co mówi: ma już wyrok, wie, że umrze. Zapewne wiele razy rozmyśla o ostatnim dniu swojego życia. A jak sam się zwierza, nie rozmyśla już o tym, czy umrze, ale jak… Czyli, czy po prostu umrze, czy też będzie ubezwłasnowolniony przez chorobę.

W każdym razie, rozmawiając z nim, czułem się „na miejscu”. Nie mam na razie widocznych objawów śmiertelnej choroby, ale przecież jestem śmiertelny i tak samo jak on wiem, że umrę. Przerabiam to w sobie od ponad dziesięciu lat. To nie jest jakaś postać nerwicy, ale przyjęcie do wiadomości faktów.

Nie ma ludzi nieśmiertelnych. W tej perspektywie na pewno inaczej podejmuję decyzję. Zdecydowanie mniej muszę. Nie chcę też nikomu nic udowadniać. Po co? Pamięć po mnie nie jest mną. Jest zbiorem wrażeń. Ale ja wszystek umrę, i jakoś zmartwychwstanę.

Nie będę się składał z laurek, pomników ani nawet niewybaczonych win. Będę tym, kim jestem. A przecież wiem, kim jestem, gdy jestem ze sobą sam. W każdym razie, rozmawiałem z księdzem Janem jak równy z równym. Przecież nawet nie ma pewności, który z nas umrze pierwszy. On ma diagnozę, ale ja też mam…

Tak jak on, czuję się mocny i słaby równocześnie. Mocny, by podjąć wyzwania, słaby, bo swoje życie noszę w „glinianym naczyniu”… A po śmierci, nawet gdyby mi usypali górkę podobną do kopca Kraka, to przecież ja nie będę kopcem, ani zapisem historycznym. „Warto być przyzwoitym” – brzmi natomiast wiecznie. Bo to, co przyzwoite – trwa…

Ks. Jacek WIOSNA Stryczek

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3853347,wszystek-umre,id,t.html

© Ks. Jacek Stryczek
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci